Bouw informatie model (BIM)

eussen_bim1

( bron: KuiperCompagnons )

Doelstelling

Over de aard en het gebruik van BIM bestaan veel misverstanden. Veel partijen in de bouw denken dat BIM-ontwerpen tekenen in 3D is. Daar heeft het zeker iets mee te maken maar dat is niet het voornaamste kenmerk. BIM is werken in een database. Alle partijen- de aannemer, de architect, de constructeur, de installateur- stoppen hun informatie in één grote database en iedereen kan daar de door hem gewenste informatie uithalen, zoals schema’s met hoeveelheden en tekeningen.

De doelstelling van BIM is optimalisatie van het proces en een betere samenwerking tot stand brengen tussen partners die aan hetzelfde project bouwen. Deze optimalisatie vindt met name plaats in het ontwerpproces. Het te bouwen object wordt in dit stadium al volledig tot in een vooraf te bepalen detail uitgewerkt. Dit zal vervolgens resulteren in een efficiënter en leuker uitvoeringsproces.

Partner in BIM

De partner van Eussen Bouw voor het modelleren en managen van de BIM-Modellen is adviesbureau Palte uit Valkenburg. In 2007 is Palte begonnen met het uitwerken van projecten in het 3-D tekenpakket Autodesk Revit. Op dit moment tekent de voltallige tekenafdeling van Palte in Revit. Door integratie van deze software is Palte onder meer in staat hoeveelheden te genereren en inzichtelijk te maken zoals het aantal funderingspalen maar ook de totale lengte en het volume van de palen. Het pakket genereert kilo’s staal en beton en kan hiervan lijsten opstellen. Deze lijsten dienen als input voor de calculatie van Eussen Bouw.

Men kan clashes voor zijn, alles past, faalkosten worden voor een groot deel ingeperkt en men beschikt over een geweldige database met zo goed als alle gewenste informatie.

Betere informatiestromen

Mogelijkheden als deze vergroten niet alleen het inzicht bij de bouwkundig- constructief ontwerpers, ze vergemakkelijken ook het overleg met het bouwplaatspersoneel en opdrachtgevers. Veel opdrachtgevers kunnen ‘platte’ tekeningen niet lezen. Ook voor hen is BIM een uitkomst, ze krijgen snel een goede indruk hoe hun gebouw eruit ziet en hoe de ruimtes ingedeeld worden.