Duurzaam bouwen

eussen_duurzaam_round

Duurzaamheid bij Eussen Bouw

Duurzaamheid staat bij Eussen Bouw hoog in het vaandel. Duurzaamheid wordt een steeds breder interpreteerbaar begrip. Dit begrip kan zowel worden toegepast in het proces (LEAN, BIM) als op het product (energiezuinigheid). Ook in de bouwwereld is duurzaamheid niet meer weg te denken begrip.

Voorafgaand aan een project stemt Eussen Bouw samen met haar partners af waar de verschillende facetten van duurzaamheid kunnen worden toegepast, zowel in het proces als in het product.

Wijzigingen bouwbesluit

Per 1 januari 2015 wijzigt een aantal eisen uit het bouwbesluit met betrekking tot de energiezuinigheid van gebouwen. Zowel EPC als Rc. Dit zal invloed hebben op de bouwplannen. De nieuwe eisen zijn onderdeel van een langer lopende ontwikkeling, op weg naar een energieneutrale gebouwde omgeving.

Niet alleen voor nieuwbouw wijzigen de eisen. Ook op het gebied van energielabels voor woningen worden er 1 januari 2015 wijzigingen doorgevoerd, het energielabel utiliteit (nieuwbouwlabel) is per 1 juli 2014 verplicht.

Thermische schil

Per 1 januari 2015 worden er scherpere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens in de markt dat er meer aandacht uitgaat naar de bouwkundige schil van een gebouw. Momenteel wordt er een Rc-waarde eis van 3,5 m2K/W gesteld voor de gehele schil, die eis wordt gedifferentieerd naar type constructie:

 • Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W
 • Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W
 • Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Installaties

Duurzame energie staat voor schone, altijd aanwezige energie. Er zijn verschillende
vormen:

 • zonnewarmte (zonneboilers en passieve zonne-energie);
 • zonnestroom (pv-panelen);
 • warmtepompen (omgevingsenergie);
 • windenergie;
 • bio-energie.

Trias Energetica

eussen_certificering_trias2

Eussen Bouw past het principe van de Trias-Energetica toe in het ontwerpproces van de nieuwbouwprojecten. De keuze van het ideale duurzame installatiesysteem wordt samen met de installatieadviseur voorafgaand aan het project bepaald.

Beperk de energievraag in eerste instantie zo veel mogelijk door het toepassen van bouwkundige oplossingen. Voorbeelden zijn:

 • Isoleren
 • Luchtdicht bouwen
 • Compacte gebouwvorm
 • Plaats van gevelopeningen en overstekken

Energie uit duurzame bronnen

Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, ondergrond-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel.

Energie uit reststromen kan worden gewonnen middels warmteterugwinning (WTW). Hierbij worden ingaande en uitgaande stromen gekruist in een warmtewisselaar, waarbij de koude ingaande stroom wordt voorverwarmd door de warmere uitgaande stroom. Voorbeelden zijn WTW op ventilatielucht en douchewater WTW.

Een belangrijke duurzame bron is de zon. Door in het ontwerp en de oriëntatie van de veel glas aan de zuidgevel toe te passen, kan men zonnewarmte en -licht direct gebruiken om de woning te verwarmen en verlichten. Deze zogenaamde passieve zonne-energie is met name in de koude jaargetijden gewenst.

Om oververhitting in de zomer te voorkomen is het belangrijk gebruik te maken van maatregelen die de dan hoogstaande zon beletten direct in de woning te schijnen. Dit kan met behulp van (externe) zonnewering en overstekken.

Laag energieverbruik

Zonne-energie kan verder gebruikt worden om middels een zonneboiler water te verwarmen en via fotovoltaïsche (PV-) cellen elektriciteit op te wekken. Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk.

Met betrekking tot duurzaamheid is dit de laagste stap van de Trias Energetica. Als alles is gedaan aan energiebesparing en hernieuwbare energie, is het zaak om de installaties (voor verwarming, warm tapwater, koude, ventilatie) en verlichting zo efficiënt mogelijk te laten werken.

Voorbeelden van efficiënte toepassingen zijn Hoog Rendement (HR-) ketels, systemen voor Lage Temperatuur Verwarming (LTV) en energie-efficiënte verlichting, waaronder LED-verlichting. Verder kan men ook denken aan korte leidinglengtes van verwarming- en ventilatiesystemen.

Bij een energieleverende woning is het belangrijk dat het energieverbruik zo laag mogelijk gehouden wordt, zodat het verbruik van fossiele energiebronnen door de opgewekte hernieuwbare energie kan worden gecompenseerd.